Cases

233% YoY growth met de Innovatie Coach aanpak in de EV markt

Klant Greenchoice

Looptijd 9 maanden

Diensten

Van innovatie naar meetbare ROI,
hoe blijf je op koers?
Van innovatie naar meetbare ROI, hoe blijf je op koers?
Download whitepaper
Case plaatje

In april 2023 nam het EV team binnen Greenchoice, in samenwerking met Angi Studio, de stap om een significante groei in de verkoop van laadpalen voor thuis na te streven. Met de hulp van Thomas Hoenselaars als Innovatie Coach, werd het EV Team van Greenchoice gedurende 9 maanden begeleid om hun doel van 100% jaar-op-jaar groei te realiseren tegen 2024. Binnen dit traject zijn klantbehoeften omgezet naar korte experiment cycli om snel tot tastbare, data gedreven resultaten te komen die in lijn staan met de belangrijkste bedrijfsdoelen. Spoiler: de gedreven inzet van het EV-team, in combinatie met de efficiënte cycli van snelle experimenten, heeft veel bijgedragen aan het realiseren van de doelstelling. Met een indrukwekkende groei van 233% heeft het team de doelstelling niet alleen bereikt, maar deze dubbel en dwars overtroffen!

In het kort

💡
Strategische begeleiding: Thomas hielp het team om hun strategische doelen te verbinden met de klantbehoeften, resulterend in een Opportunity Solution Tree die als leidraad diende voor groei.
💡
Samen de organisatie in: Om de benodigde data en kennis te verzamelen werkten Thomas en het EV team nauw samen met verschillende teams, stakeholders en externe partijen, waardoor zij samen een cultuur van samenwerking konden stimuleren.
💡
Faciliteren van korte experiment cycli: Thomas coachte het team bij het opzetten, uitvoeren en analyseren van diverse experimenten, wat leidde tot snelle en effectieve aanpassingen, inzichten en vervolgstappen.

In de praktijk

De wens van het EV Team van Greenchoice? Data gedreven aan de slag en de groeidoelstellingen omzetten in meetbare vooruitgang, terwijl ze een klantgerichte aanpak bleven handhaven. Met onze Innovatie Coaching bracht Thomas hen externe expertise en ervaring, wat essentieel was voor het proces.

Door een scherpere focus en een gestructureerde data gedreven aanpak te bieden, ondersteunde hij het team hun strategische doelen te verbinden met de klantbehoeften. Dit werd gerealiseerd binnen een Opportunity Solution Tree, die als kapstok diende voor een duidelijke route naar groei, met directe koppeling van de klantbehoeften en experimenten aan KPI's en bedrijfsdoelen.

Uitdagingen

De primaire uitdaging bij de start van het project was het identificeren, verzamelen en analyseren van relevante data en inzichtelijk maken van de bestaande funnels en bijbehorende meetpunten die het succes hiervan definiëren. De beschikbare data bleek binnen de organisatie verspreid te zijn in veel verschillende tools en databases. Zo leefde de data o.a. binnen Google Analytics, het Customer Data Platform, in portals van derde partijen en in verschillende bronnen van eerder onderzoek/interviews.

De eerste stap was dan ook een nauwe samenwerking aan te gaan met verschillende teams/stakeholders binnen Greenchoice en externe partijen om de benodigde data inzichtelijk te krijgen en te integreren zodat we deze continu konden bijhouden in de Opportunity Solution Tree.

 

“Door de expertise en aanpak van Thomas hebben we in korte tijd een data-gedreven cyclus van experimenten opgezet. Het koppelen van klantbehoeften aan onze doelen is een hele waardevolle manier om de kansen voor conversieverbetering te identificeren. We gaan deze werkwijze nu ook toepassen op andere producten en proposities.“ Els Hoenkamp Product Development bij Greenchoice

 

Proces en resultaten

Eenmaal geïntegreerd in de Opportunity Solution Tree werd de data wekelijks geüpdate en is het team van start gegaan met het identificeren van kansen onder elk belangrijk meetpunt. Met de eerste kansen in beeld konden we verschillende experimenten opzetten en uitvoeren die voortkwamen uit echte klantbehoeften, zonder zicht te verliezen op de belangrijkste bedrijfsdoelstellingen.

Thomas heeft als Innovatie Coach geholpen met de structurering, het bedenken en opzetten van nieuwe experimenten, analyse/rapportage en de terugkoppeling hiervan op de belangrijkste meetpunten. Natuurlijk was niet elk experiment even succesvol, maar doordat er altijd meerdere experimenten in een korte cyclus tegelijkertijd draaiden kon het team snel leren van de resultaten en was de impact op de meetpunten altijd inzichtelijk. Deze snelle manier van experimenteren, leren en bijsturen heeft bijgedragen aan de doelstelling van 100% groei in de verkoop van thuisladers voor het eind van het jaar. De harde inspanningen en activiteiten van het EV-team op gebieden als operatie, innovatie en marketing, gecombineerd met een gestructureerde cyclus van experimenten, hebben ertoe geleid dat de doelstelling niet alleen werd behaald, maar zelfs werd overtroffen met een uiteindelijke jaar-op-jaar groei van 233%.

Maar belangrijker nog, het team ontwikkelde een gestructureerde manier om een innovatie- en groeitraject te leiden, op een data gedreven manier, met constante inzichtelijkheid van de impact op bedrijfsdoelstellingen.

 

Lessen en vervolg

Het project leverde het team waardevolle inzichten op over het belang van data en een gestructureerd innovatietraject tijdens het sturen op groei. Het EV team van Greenchoice is nu beter uitgerust om hun innovatietraject te doorlopen, en kan zich nu vol vertrouwen richten op de plannen en belangrijke pijlers van 2024.

 

Wil je jouw innovatieproces naar een hoger niveau tillen of meer informatie over wat we voor jou kunnen betekenen? Ontmoet onze Innovatie Coach en blijf vooroplopen in de markt. Plan nu een kennismakingsgesprek ⇗ van 30 minuten op een tijdstip dat voor jou het beste uitkomt.