Cases

Rechtsorde: juridisch zoeken heruitgevonden voor 30.000 professionals

Klant Sdu

Looptijd 18 maanden

Diensten

Van innovatie naar meetbare ROI,
hoe blijf je op koers?
Van innovatie naar meetbare ROI, hoe blijf je op koers?
Download whitepaper
Case plaatje

Een nieuwe generatie juridische content integratie. Hoe we Rechtsorde hebben geholpen met het ontwikkelen van een nieuw zoekplatform voor advocaten.

Rechtsorde is een juridisch zoekplatform dat door ruim 30.000 Nederlandse juristen en fiscalisten wordt gebruikt om meer dan 9 miljoen documenten te doorzoeken, lezen en verzamelen. Door het verouderde platform waren vernieuwingen bijna onmogelijk en werden wensen van gebruikers moeizaam geïmplementeerd. Dit was voor Rechtsorde de aanleiding om zelf een geheel nieuw en toekomstbestendig platform te bouwen en daarbij de eindgebruiker centraal te zetten.

Design Sprint als springplank

Het team van Rechtsorde kwam uit een meer traditionele situatie. Grotere releases en vooraf veel uitgespecificeerd, met weinig input van gebruikers vooraf. Ze waren op zoek naar een nieuwe manier van werken, waar gebruikers veel eerder en continu in het ontwikkelproces konden worden betrokken.

Een Design Sprint bood Rechtsorde een manier om te experimenteren met een nieuwe manier van werken. Door binnen 1 week ideeën concreet maken en toetsen met gebruikers had het team meteen al een een start gemaakt met het nieuwe product. De inzichten uit de Design Sprint stelden het team in staat keuzes te maken voor doorontwikkeling. Keuzes op basis van feedback van gebruikers.

“De Design Sprint was eigenlijk een experiment om te kijken hoe we dat anders konden doen. […] Laten we nou eens kijken hoe dat voelt, wat eruit komt, wat het oplevert om klanten zo centraal te zetten en daarmee ook ons nieuwe plan voor de nieuwbouw te kunnen onderbouwen. En daarbij is het ook fijn als we al iets hebben liggen waar we van start mee kunnen gaan.“ Wanda Bolte Product Manager Rechtsorde

User-centered ontwikkelen: in gesprek blijven met klanten

In plaats van grote ontwikkelcycli focussen we met Rechtsorde op snelheid. Door gebruikersonderzoek zo klein mogelijk te houden ontdekken we snel of we de juiste kant op gaan. Dit doen we in een vroeg stadium. Nieuwe features worden eerst als prototype getest voordat we het gaan bouwen. Fouten zijn hierdoor minder kostbaar en we kunnen eenvoudig bijsturen.

Door continu in gesprek te blijven met gebruikers helpen zij ons te prioriteren. Wat gaan wel doen, maar misschien nog wel belangrijker: wat gaan we niet doen.

Onderzoek is slechts zo goed als de impact die het heeft. Een groot deel van het team bestond uit developers, het was belangrijk om ook hen te betrekken bij het gebruikersonderzoek. Er is bewezen dat teams die regelmatig in contact zijn met eindgebruikers, betere producten bouwen. Daarom organiseerden we bijvoorbeeld een workshop over ‘zoeken’ waarbij developers samen werkten met juristen en fiscalisten om zo de zoekstrategie van de doelgroep beter te begrijpen. Deze inzichten hielpen de implementatie van de intelligente zoekmachine nog beter te maken.

Leren op schaal, de eerste 100 bèta gebruikers

Met de prototype tests en interviews kregen we al snel een goed beeld van de gebruikersbehoeften, maar het blijft een gesimuleerde situatie. Door het opzetten van een bèta konden we meer gaan leren over het gebruik buiten de setting van een gebruikerstest. Een belangrijk moment voor het team.

De bèta was slechts beschikbaar voor 100 gebruikers, zowel klanten als niet-klanten. Door een landingpage op te zetten en campagnes te starten op social media was de bèta ook een onderzoek op zichzelf. Een mooie manier om direct interesse bij de doelgroep te toetsen. En die was er, na twee weken zaten we al op 50 bèta gebruikers.

Snel, Sneller, Snelst

Snelheid zit hem niet alleen in binnen hoeveel seconde de resultaten zijn geladen, het gaat ook om de perceptie van snelheid. Hoe geven we de juristen en fiscalisten een ervaring waarin ze zo snel mogelijk bij het meest relevante document uitkomen? Alles draait om het zo snel mogelijk vinden van het juiste document. Al het andere is afleiding. Bij elke nieuwe feature vroegen het team zich af, draagt het bij aan sneller zoeken? En, kan het nog simpeler?

‘Zo eenvoudig mogelijk’ was één van de belangrijkste uitgangspunten, iets waarin Rechtsorde zich kan onderscheiden ten opzichte van de concurrentie. Op de muur bij het scrum team hing dan ook snel: “Complexiteit is mislukte eenvoud!”. Het was mooi om die sterke visie te zien bij de Product Owner & Product Manager. Ze waren hierin dan ook echt de vertegenwoordigers van de gebruiker richting het team.

“Onze gebruikers ergeren zich vooral aan traagheid of het gebrek aan snelheid. Gebrek aan snelheid hebben we vaak gehoord, maar ze ergeren zich ook vooral als ze het niet snappen, als het systeem volgens hun niet logisch werkt.” Roel Duijf Product Owner Rechtsorde

Als één team naar het eindresultaat

Van samenwerken wordt alles beter. Bij Angi Studio werken we graag zo veel mogelijk samen met onze klanten. Bij Rechtsorde werden we dan ook actief onderdeel van het scrumteam met daarin content specialisten, front-end developers en back-end developers. Door samen te werken leer je elkaar beter begrijpen en vertrouwen.

Samenwerken betekent ook kennisdelen. Zo hielden we regelmatig kennissessies met developers vanuit heel Sdu. Dit om inzichten en ervaringen uit andere producten en projecten mee te kunnen nemen in Rechtsorde.

Om extra snelheid te brengen in de ontwikkeling is een front-end developer namens Angi Studio naar Novalite in Servië (back-end developers van Rechtsorde) gegaan. Hier gaven we een cursus React aan nieuwe teamleden. Deze waren binnen no time up-to-speed en konden direct meebouwen volgens de structuur en standaarden die wij hadden neergezet.