Cases

Blogmigratie als groeikans: Het maximaliseren van contentwaarde bij Greenchoice

Klant Greenchoice

Looptijd 2 weken

Diensten

Van innovatie naar meetbare ROI,
hoe blijf je op koers?
Van innovatie naar meetbare ROI, hoe blijf je op koers?
Download whitepaper
Case plaatje

De waarde en kansen van blog content onderzoeken Hoe we voor Greenchoice kansen verkenden voor de migratie van het blog.

Wanneer je het blog gaat migreren van een extern platform naar je corporate website, is dat direct een mooie kans om te onderzoeken hoe je het blog de meest waarde meegeeft. Op zowel business- als klantniveau. Greenchoice vroeg onze hulp.

Greenchoice wil inzicht in de manier waarop het blog momenteel gelezen wordt. Welke content de biedt de meeste waarde en kunnen mensen de informatie vinden die ze nodig hebben? Met een data analyse heeft Angi Studio het gebruik van het blog in kaart gebracht en ervoor gezorgd dat de business- en klantbehoeften met elkaar in lijn kwamen. Een van de belangrijkste business outcomes voor Greenchoice was bijvoorbeeld om de SEO waarde van het blog te behouden. Alle inzichten zijn verzameld in een ‘Opportunity solution tree’. Hierin worden de klantbehoeftes, pijnpunten en wensen overzichtelijk weergeven. Greenchoice kan nu zelf vorm gaan geven aan de oplossingen. En wellicht zelfs in een ander format dan een blog.

 

Data verzamelen

Om een zo breed mogelijk beeld te krijgen van hoe het blog momenteel gebruikt wordt, hebben we data verzameld uit verschillende bronnen. Zo is er eerst een descriptieve analyse uitgevoerd in Google Analytics. Daarin is gekeken naar het verkeer op het blog, het pad dat blogbezoekers volgen en welke interactie men heeft met de blogartikelen. Daarnaast is er met Hotjar een exit survey uitgezet op het blog. We stelden korte vragen over met welk doel ze op het blog kwamen en of ze hebben kunnen vinden waar ze op zoek naar waren. Door de combinatie van verschillende databronnen, is het landschap van het blog bezoek kwantitatief in kaart gebracht.

Kansen in kaart brengen

Op basis van die data hebben we drie content categorieën kunnen destilleren, die samen de basis vormen voor de Opportunity solution tree . Dit is een schematische weergave van gebruikersbehoeften, welke direct gekoppeld worden aan bedrijfs- en productdoelen. De Opportunity solution tree fungeerde daarmee als startpunt voor de ideation sessie die we met de stakeholders hebben gehouden.

Klaar voor de toekomst

Waar de toekomst van het blog eerst onduidelijk was, heeft Greenchoice nu een tastbaar beeld bij klantbehoeftes, pijnpunten en wensen. De kansen geformuleerd in de Opportunity solution tree geven Greenchoice de mogelijkheid om hun content op een nieuwe manier in te zetten. Dat een blog niet de enige oplossing hoeft te zijn is een belangrijk inzicht van het onderzoek. Er kunnen ook andere manieren zijn waarmee we beter kunnen inspelen op de gevonden informatiebehoeftes. Denk aan een combinatie van nieuws en veelgestelde vragen. Door deze behoeftes te vervullen draagt de content bij aan de product en business outcomes binnen de algehele Greenchoice strategie.