Cases

In zes weken van idee naar zekerheid: Cyberveiligheids-propositie getest

Klant Financiële instelling

Looptijd 6 weken

Diensten

Van innovatie naar meetbare ROI,
hoe blijf je op koers?
Van innovatie naar meetbare ROI, hoe blijf je op koers?
Download whitepaper
Case plaatje

Hoe bescherm je de consument tegen cybercriminaliteit? In anderhalve maand van idee naar een gevalideerde propositie waarmee consumenten meer controle krijgen over hun online gegevens.

In huis hang je rookmelders op, en heb je misschien een brandblusser in de buurt van het fornuis liggen. Allemaal middelen om jezelf veilig te houden als het mis gaat. Maar waarom niet online? Cybercriminaliteit ligt altijd op de loer. De financiële instelling wil klanten meer digitale veiligheid bieden? En hoe vertaalt dat zich naar een business model?

Waarde creëeren voor klant en stakeholders

De eerste ronde stond in het teken van creating value , ofwel; hoe kunnen we waarde creëren voor de klant? Hoe kunnen we die waarde leveren, en via welk kanaal? In een 3 uur durende workshop hebben we de propositie aangescherpt en het verhaal rondom de propositie gegeneerd.

Vervolgens hebben we het verhaal vertaald naar een landingspagina die de dienst beschreef. Om te begrijpen welke impact een cyber ongeval heeft op het leven van slachtoffer, hebben we 10 consumenten geïnterviewd. Naast het identificeren van hun klantreis en factoren voor gedragsverandering, hebben we hen ook de propositie voorgelegd. Uit de interviews hebben we de beweegredenen geleerd van de consumenten rondom een mogelijke propositie vanuit de financiële instelling. Men reageerde erg positief.

💡
De inzichten uit de Switch interviews laten zien welke factoren bepalen of de gebruiker van of naar de nieuwe oplossing beweegt. We geven dit weer in het four forces of change model.

Het testen van de betalingsbereidheid

In de tweede ronde lag de focus op het concretiseren van de propositie en om de betalingsbereidheid te testen. Op basis van alle ideeën uit een workshop, zijn drie pakketten gekozen om te toetsen. Deze zijn in het prototype verwekt, welke onder een panel van consumenten kwantitatief is uitgezet. Is de propositie relevant? Hoe is de bereidheid om te betalen bij de verschillende pakketten? Met deze inzichten gingen we de derde ronde in.

Testen met een hoogwaardig prototype

Na het testen of de propositie relevant was voor de gebruiker en of ze bereid waren om voor te betalen, zijn we verder gegaan met de laatste ronde: gaat de dienst daadwerkelijk het digitale leven van de consument veiliger maken? Kunnen we die waarde ook écht leveren? Hiervoor hebben we de volledige dienst geprototyped en kwalitatief getest met 10 consumenten.

Een gevalideerde propositie

Door middel van de drie onderzoeksrondes is de desirability, viability en feasibility van de propositie getoetst. De propositie heeft vorm gekregen en is gevalideerd, de betalingsbereidheid is in kaart gebracht én er zijn een hoop positieve reacties verzameld over het uiteindelijke product. Een mooie basis voor de financiële instelling om de propositie verder uit te werken en hun klanten meer digitale veiligheid te bieden.